Rezervuari i ujit të ngrohtë në shtëpi

EKHWS-BA3V3

Depozitë inoksi për ujin e ngrohtë në shtëpi

Karakteristikat e produktit

  • Rezervuar inoksi për ujin e ngrohtë në shtëpi.
  • I disponueshëm në 150, 200 dhe 300 litra