KASETA WC

Kaseta të ekspozuara dhe inkaso.
Teknologji dhe respekt për mjedisin.

Të prodhuara sipas standardeve të larta teknologjike dhe estetike, kasetat Valsir janë të disponueshme në versione të ndryshme: të ekspozuara dhe Inkaso.

Vëmendje e madhe i është kushtuar veçorive të kursimit të ujit të çdo kasete: Valsir prodhon një sërë kasetash që gjenerojnë një vëllim shkarkimi prej vetëm 4,5 l. Gjithashtu, me butonin e dyfishtë të shkarkimit në modelet e tjera  është e mundur që të zgjidhni volumin sipas nevojës, duke shmangur kështu humbjen.

Kaseta Inkaso

Kaseta të ekspozuara