Teknologjia e re me zbutje të zhurmës në sistemet e shkarkimit “push-fit”.

Valsir PP3® është një sistem shkarkimi i përbërë nga tuba, pajisje dhe aksesorë për ndërtimin e sistemeve të shkarkimit të mbetjeve dhe ujërave të shiut.

Valsir PP3® është një sistem jashtëzakonisht i lehtë dhe falë teknologjisë push-fit me vulë hidraulike përfaqëson zgjidhjen më të thjeshtë për ndërtimin e sistemeve të shkarkimit dhe kullimit.

Valsir PP3® është prodhuar sipas standardit evropian EN 1451 dhe mund të përdoret për sistemet e shkarkimit në temperatura të ulëta dhe të larta, sistemet e ventilimit për rrjetet e mbetjeve dhe për sistemet e kullimit të ujërave të shiut brenda ndërtesave për përdorim rezidencial dhe komercial, spitaleve dhe hoteleve.

Gama e gjerë e tubave, montimeve dhe aksesorëve lejon që të ndërtohet i gjithë rrjeti i shkarkimit, nga degët tek pajisjet sanitare deri tek pirgjet dhe kolektorët e mbetjeve.

Pesha e lehtë, thjeshtësia dhe besueshmëria
Qëndrueshmëria

Deklarata EPD certifikon ndikimin e reduktuar mjedisor të lidhur me PP3 sipas vlerësimit të ciklit të plotë të jetës. Kjo do të thotë se përpjekjet tona për monitorim dhe optimizim nuk mbulojnë vetëm fazat e prodhimit: PP3 është një kampion i qëndrueshmërisë nga nxjerrja e lëndëve të para të saj deri në asgjësimin e vetë produktit. Zgjidhni atë për projektin tuaj dhe merrni kredite për protokollet e qëndrueshmërisë së Prokurimit të Gjelbër (p.sh. LEED V4)!

Një gamë e plotë për të gjitha kërkesat

Gama përbëhet nga tuba me gjatësi nga 150 mm deri në 3000 mm me një grykë, dy gryka ose tuba të lëmuar pa grykë.

Nga diametrat më të vegjël, si 32, 40 dhe 50 mm për realizimin e degëve deri në dysheme, arrijmë në diametrin 160 mm për kolektorët e shkarkimit.

“Push-Fit”: Instalim i shpejtë dhe i lehtë

Valsir PP3 ® siguron një instalim praktik dhe të shpejtë pa përdorimin e ngjitësve ose mjeteve speciale falë sistemit të bashkimit “Push-Fit”. Forma e veçantë e guarnicionit dhe teknologjia “Push-Fit” garantojnë ngushtësi hidraulike dhe lejojnë lëvizjet normale të tubit duke përfshirë ato të shkaktuara nga zgjerimi termik.

Cilësi e certifikuar

Gama e këtij produkti është prodhuar sipas standardit evropian EN 1519 dhe është certifikuar nga organet më të rrepta të certifikimit.