SISTEMET E FURNIZIMIT

Zgjidhjet më të avancuara për furnizimin me ujë.

Një gamë e plotë tubash dhe pajisjesh për ndërtimin e sistemeve të furnizimit me ujë, sistemeve të ngrohjes dhe ftohjes me temperaturë të lartë dhe të ulët, ajrit të kompresuar dhe sistemeve industriale.

Fleksibilitet, shpejtësi e lartë dhe lehtësi ekstreme instalimi.