Rainplus ®, Zgjidhja ideale për kullimin e ujërave të shiut

Rainplus ® përfaqëson teknologjinë më moderne në sektorin e ndërtimeve dhe në kullimin e reshjeve nga çatitë e ndërtesave të mesme dhe të mëdha. Sistemi përdor lartësinë e ndërtesës si forcë lëvizëse, e cila së bashku me efektin e presionit negativ, lejon që të arrihet shpejtësi e lartë e rrjedhës duke maksimizuar efikasitetin e kullimit.

Rainplus ® lejon që e gjithë rrjedha e ujit të drejtohet në çdo pjesë të ndërtesës, duke lejuar që instalimi i sistemit më modern të kullimit të ujit të shiut të realizohet sipas kërkesave të Programit të Ndërtimeve të Gjelbërta.

Sistemi i kullimit sifonik Rainplus® përbëhet nga gryka speciale që janë të patentuara, projektuara dhe testuara sipas Standardit Amerikan ASME A112.6.9 dhe Standardit Evropian EN 1253 dhe të lidhura me tuba polietileni me densitet të lartë HDPE ®. Grykat gjithashtu përfshijnë komponentë të veçantë që lejojnë instalimin në çdo lloj çatie dhe fletë hidroizoluese.

Karakteristikat e ekselencës

Përparësitë e Rainplus®

Ekonomik
Kur krahasohet me sistemet e zakonshme, Rainplus ® kërkon një numër më të vogël daljesh në çati dhe lejon një reduktim të konsiderueshëm në diametrat e tubave, në numrin e pajisjeve të kërkuara dhe numrin e tubave: kjo rezulton në kursime deri në 80% në tubacionet vertikale dhe nga 20% deri në 30% në të gjithë sistemin.
Kursimi i hapësirës
Daljet e çatisë janë të lidhura me tuba kolektorësh të vetëm horizontal, të cilët janë të montuar pa pendencë dhe kolonat e shkarkimit vendosen kudo përgjatë perimetrit të ndërtesës duke shmangur kështu ndërhyrjet.
Performancë e lartë
Kur tubat e kullimit në punë rrjedhin plot 100% në të gjithë sistemin, shpejtësia e kullimit është më e madhe duke rezultuar në veprimin e vetëpastrimit të tubacioneve.
Eko qëndrueshmëri
Lehtësia në drejtimin e tubacioneve në rezervuarët e magazinimit e bën më të lehtë mbledhjen e ujit të shiut për ripërdorim në vaditje, depot e zjarrit dhe depozita uji per qëllime të tjera (jo të pijshme).
Kursimi i kohës dhe punës
Ndërtimi përshpejtohet për shkak të zvogëlimit të kohës së instalimit dhe kërkohet më pak punë për shkak të numrit të reduktuar të tubave të ngulitur.
Fleksibilitet i rritur i dizajnit
Kontrolli i plotë mbi vendndodhjen e tubit të poshtëm dhe mungesa e tubave të ngulitur jep fleksibilitet të shtuar të projektimit të sistemit sifonik.
Qëndrueshmëria

Sistemi Valsir Rainplus ® dhe HDPE prodhohen me materiale plotësisht të riciklueshme të cilat në fund të jetës së tyre të dobishme mund të rikuperohen. Proceset e prodhimit të përdorura janë efikase në energji dhe me ndikim të reduktuar. Valsir ka miratuar parimet e Ndërtesës së Gjelbër për sa i përket respektimit të mjedisit dhe ruajtjes së burimeve, tubacionet dhe pajisjet janë vërtetuar në fakt nga ndërtesa prestigjioze e gjelbër e Singaporit.

Sistemet e zakonshme VS. Sistemi Rainplus

Ekzistojnë dy lloje të sistemeve të kullimit të ujërave të shiut: sistemet e zakonshme që quhen gabimisht sisteme graviteti dhe sistemi sifonik Rainplus®, i cili njihet gjithashtu si sistem me vakum ose sistem me seksion të plotë.

Sistemi i zakonshëm i kullimit

Një sistem i zakonshëm kullimi mund të projektohet për sipërfaqe të mëdha, por nuk e ndërpret rrjedhën e ajrit në tub. Për këtë arsye tubat janë të përmasave për raporte mbushjeje prej 20% ose 33% (në varësi të standardeve dhe rregulloreve kombëtare ose lokale) duke lejuar sasi të konsiderueshme ajri në tubat prej 80% ose 67% të seksionit të tubit.

Të dy përdorin forcën e gravitetit, por në një mënyrë krejtësisht të ndryshme, duke rezultuar në ndryshime në performancë, dizajn dhe llogaritje.

 

Sistemi i kullimit sifonik Rainplus®

Sistemi i kullimit sifonik Rainplus ® përbëhet nga gryka speciale që përfshijnë një pllakë anti-vortex që parandalon hyrjen e ajrit në tuba. Daljet janë të lidhura nëpërmjet tubave të shkurtër me diametër relativisht të vogël me kolektorin horizontal të ujit i cili ndodhet pikërisht nën çatinë e ndërtesës.

Fazat e rrjedhës

Standardet teknike EN 1253 dhe ASME A112.6.9 përdoren për të vlerësuar performancën e një sistemi sifonik dhe, duke qenë se ato përcaktojnë metodën e matjes së normave të rrjedhës në funksion të thellësisë së ujit në çati, ato lejojnë që fazat e regjimit të rrjedhës të analizohen.

Faza 1

Me një prurje të moderuar, prej 10 ose 15% të vlerës së intensitetit të reshjeve të projektuara, dalja e çatisë funksionon siç do të funksiononte në një sistem të zakonshem dhe rrjedha përcaktohet si "rrjedhë graviteti", ku përmbajtja e ajrit në tuba ngrihet.

Faza 2

Kur uji i shkarkuar nga çatia është midis 10 deri në 15% dhe 60% të gjendjes së rrjedhës së plotë, rrjedha e ujit është e ndërprerë dhe për këtë arsye sistemi luhatet nga një regjim i rrjedhës gravitacionale në një veprim të plotë sifonik. Në këto vlera reshjesh, uji që grumbullohet në çati mbush daljen, duke ndërprerë rrjedhën e ajrit në tub dhe duke shkaktuar veprimin sifonik.

Prandaj, shpejtësia e shkarkimit të ujit rritet, gjë që rezulton në rënie të nivelit të ujit, duke lejuar që ajri të tërhiqet në rrjetin e tubacioneve dhe të thyhet sifoni; për këtë arsye kjo fazë quhet “plug-flow”.

Faza 3

Kur uji i shkarkuar është midis 60% dhe 95% të vlerës së intensitetit të reshjeve të projektuara, tubat janë plotësisht të mbushur me ujë edhe pse shumë flluska ajri janë ende të pranishme. Kjo fazë quhet "bubble flow" dhe karakterizohet nga shpejtësi të larta rrjedhjeje falë efektit sifonik.

Faza 4

Kur prurja është mbi 95% e vlerës së intensitetit të projektuar të reshjeve, efekti sifonik funksionon me kapacitet të plotë duke arritur shpejtësinë maksimale pa hyrë ajri në tuba. Kjo fazë quhet "full flow" dhe nuk prodhon zhurmë ose dridhje.

Komponentët e sistemit

PILETA DHE AKSESORË

Një nga elementët kryesorë të sistemit është pileta Rainplus® që është projektuar dhe prodhuar për të përmbushur kërkesat dhe kriteret e testimit të përcaktuara nga standardet ndërkombëtare EN 1253 dhe ASME A112.6.9.

KIT OVERFLOW RAINPLUS®

Rregulloret ose standardet lokale për projektimin e sistemeve të ujërave të shiut mund të kërkojnë që të mundësohen sisteme emergjente (të njohura edhe si sisteme të tejmbushjes) që janë në gjendje të kullojnë reshjet e papritura intensive që tejkalojnë nivelin e projektuar të reshjeve.

SISTEMET E KLLAPAVE

Valsir ofron një gamë të gjerë sistemesh kllapash dhe aksesorë për instalimin e të gjithë rrjetit të kullimit. Sistemi i kllapave Rainplus ®, i përbërë nga kapëse speciale së bashku me shina mbështetëse dhe aksesorë përkatës, është projektuar për t'i rezistuar forcave të tkurrjes dhe zgjerimit të nxehtësisë në rrjetin e kullimit dhe disponohet në diametër 40 mm deri në diametër 315 mm.

TUBA DHE PAJISJE

Linja e produkteve Valsir HDPE për krijimin e sistemeve të kullimit sifonik është e disponueshme në diametra 40 mm deri në diametër 315 mm dhe karakterizohet nga një gamë e gjerë pajisjesh si tuba aksesi, bërryla, reduktues dhe degëzime të reduktuara.

Një sistem cilësor

Sistemi sifonik Rainplus ® përbëhet nga daljet e çatisë, kapëse tubash dhe pajisje të tjera shtrënguese, tuba dhe pajisje Valsir HDPE, një softuer për dizajn 3D dhe llogaritje jashtëzakonisht profesionale.

Tubat dhe pajisjet Valsir HDPE janë prodhuar sipas EN 1519 dhe janë miratuar sipas shumë standardeve në mbarë botën (CSTB, IIP, KIWA, SKZ, ETA, Lloyd's Register, etj.).

Pesha e lehtë dhe gama e gjerë e pjesëve të disponueshme e bëjnë Valsir HDPE zgjidhjen ideale për ndërtimin e qarqeve kulluese sifonike. Valsir HDPE ofron gjithashtu fleksibilitet të madh instalimi falë metodave të ndryshme të bashkimit.