SISTEMET RADIANTE

Sistemet e ngrohjes dhe ftohjes nën dysheme.

Valsir ofron një seri paketash që plotësojnë të gjitha kërkesat e mundshme të sistemit brenda ndërtesave civile dhe industriale dhe për eliminimin e borës dhe akullit nga zonat e jashtme.