Produkte termohidraulike, projektimi i ndërtesave dhe banjove.